Puncovní úřad

Jako autorita státního aparátu specializující se na oblast puncovnictví a certifikaci drahých kovů, má za svůj primární úkol ochránit oprávněné zájmy jak občanů, tak i výrobců a obchodníků s těmito cennými kovy.

Další informace

Puncovní úřad plní svou roli prostřednictvím následujících funkcí:

Dlouholeté zkušenosti
Eviduje výrobce a obchodníky s drahými kovy.
Puncovní úřad udržuje podrobný seznam subjektů, kteří se zabývají výrobou a obchodem s drahými kovy.
Kvalitní materiály
Provedení důkladných puncovních kontrol.
Zboží podléhající kontrole Puncovního úřadu je podrobeno pečlivým puncovním kontrolám, které garantují jeho kvalitu a autentičnost.
Rodinná firma
Realizace puncovních inspekcí.
Puncovní úřad aktivně provádí inspekce a monitoruje trh s drahými kovy, aby zajistil soulad s příslušnými předpisy.

Všechny zlaté výrobky, které se dostanou na trh, procházejí důkladným schvalovacím procesem Puncovního úřadu. Každý výrobek je opatřen platnými puncovními značkami, které mají platnost nejen v České republice, ale také v rámci celé Evropské unie. V neposlední řadě má Puncovní úřad pravomoc provádět simulované nákupy za účelem ověření pravosti a čistoty zlata.

Pro další informace o českých puncovních značkách a jejich významu můžete navštívit oficiální internetové stránky Puncovního úřadu na následující adrese: Odkaz na stránky Puncovního úřadu zde.

ZAHRANIČNÍ PUNCOVNÍ ZNAČKY UZNÁVANÉ V ČR

Kromě českých puncovních značek jsou uznávány také puncy některých členských států Evropské unie. Od okamžiku vstupu České republiky do EU byly postupně uznané puncy zemí jako Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Velká Británie. Aktuální informace, podrobné vysvětlení a obrázky těchto uznávaných punců naleznete na oficiálních webových stránkách Puncovního úřadu.